Cast Ajansına Kabul Edildikten Sonra Ne Olur?

Cast Ajansına Kabul Edildikten Sonra Ne Olur?

Cast ajansları, oyuncuları yapımcılarla buluşturan kuruluşlardır. Bu ajanslar, yapımlarda rol alabilecek kişilerin ön seçimini yapar ve yapıma hazır bir veri tabanı sunar. Bu kapsamda, ajansa kabul edilmek ile herhangi bir yapıma kabul edilmek aynı durumu ifade etmez. Ajanslar, portföylerinde çok sayıda oyuncuyu bulundurur ve pek çok farklı yapım için değerlendirilebilmelerine olanak tanır. Siz herhangi bir ajansa kabul edildiğinizde, matematiksel sıra ile herhangi bir yapımda rol alabileceksiniz gibi bir düşünce doğru değildir.

Her yapımın, farklı bir cast gereksinimi söz konusudur. Örneğin; bir film yapımında çok çeşitli bir kadro gereksinimi olup farklı karakterler için rol alabilme imkânı söz konusu olabiliyorken, bir gençlik dizisinde, ileri yaşlardaki oyuncuların rolleri sınırlı olabilir. Benzeri şekilde, erkeklerin dünyasında geçen bir yapım için, kadın cast daha sınırlı tercih edilebilir. Bütün bu nedenlerle, ajansa kaydolduktan sonra, size uygun yapımla sizin buluşturulmanızı beklemeniz gerekecektir.

Cast Ajansına Kimler Kabul Ediliyor?

Cast ajansları, yalnızca film ve dizilere oyuncu sağlamaz. Bu kuruluşlar; manken, model ve sunucu gibi mesleklere mensup kişileri de ilgili işlerde çalışmak üzere portföyünde bulundurabilir. Örneğin; bir festivalde sunucu olarak göre alınabilir veya bir defilede mankenlik yapılabilir. Bununla birlikte fotomodelller de genellikle cast ajansları tarafından temin edilir. Yani bu ajanslara doğrudan oyuncu ajansı demek yeterli olmayacaktır. Pek çok iş için, farklı meslek grupları cast ajanslarında istihdam edilir.

Ajansa kabul edilmek, işe başlamak anlamına gelir mi?

Hayır. Cast ajanslarının veri tabanlarında, çok sayıda meslek mensubu bulunur. Hatta bazı ajanslar binlerce kişiyi yapımlarda görev almak üzere hazır tutar. Hiçbir ajansın bu kadar büyük bir çalışan grubunu istihdam etmek, başka bir deyişle maaşlı personel olarak bulundurmak durumu söz konusu değildir. Kaldı ki, sektörde maaşlı çalışma durumu da yaygın bir uygulama değildir. Zira her yapım belli bir süre devam eder ve çalışanlar sadece yapım süreci için ödeme yani maaş alır.

Bunu daha doğru anlamak için cast ajansının çalışma sistemini anlamak gerekir.

Cast ajansları, aracı kuruluşlardır. Elbette bu ajansların kendilerinin yapımları da olabilir. Ancak yaygın olarak, kendilerinden talep edilen personeli temin etmek üzerine kurulu bir sistematik ile çalışırlar. Dolayısıyla, personel aslında iş anlaşmasını ajansla değil, yapım sahibi ile yapar. Ajans, oyuncuyu, yapımcı ile buluşturup süreçleri tamamlar ve sözleşmede anlaşılan miktarda komisyonları alır.

Oyuncu, yapılacak sözleşmeye bağlı olarak ödemesini yapımcıdan veya ajanstan alabilir. Her iki durumda da iş veren aslında yapımcıdır.

Sonuç olarak ajans, sizi yapıma önerir, yapım kabul eder ise çalışma süreciniz başlar. Bir yapım tarafından resmi kabulünüz yapılana kadar, ajansın sunum listesinde yer alıyor olur ve herhangi bir ödeme almazsınız.

Yapımcılar Oyuncuları Nasıl Seçer?

Cast ajansları, oyuncu seçmeleri yapar. Benzer şekilde oyunculuk dışı işler için de seçmeler yapılır ve ajansa kayıt süreci tamamlanır. Bu süreçten sonra, oyuncunun uygun yapım veya iş için yönlendirilmesi süreci başlayacaktır. Bu süreçte oyuncu yapılacak sözleşme kurallarına uymakla yükümlüdür. Ajans, seçimini yapıp kategorik olarak sınıflandırdığı çalışanları düzenli olarak işler için yönlendirecektir. Bu noktada oyuncuya, etik kurallar dahilinde iş seçmek noktasında sınırlı imkan sunulur. Her ajansın bu noktada uyguladığı protokoller farklı olabilir. Bu nedenle ajanstan bu konuda net bilgi almakta fayda vardır.

Sözleşme Süreci ve Taahhütler

Cast ajansları, kabul ettikleri tüm oyuncu, sunucu, manken ve modellerle sözleşme imzalar. Bunun için öncelikle cast görüşmelerinin tamamlanması ve kişinin işe/işlere uygun olduğunun onayının verilmesi gerekir.

Sözleşmelerin hemen hepsinde benzer hususlar söz konusudur. Bunların en önemlisi, oyuncu veya modelin; bir ajansla yaptığı sözleşmenin üzerine bir başka sözleşme yapamama durumudur. Eğer oyuncu veya model daha önce başka bir ajansla sözleşme yapmış ise bunu uygun şekilde sonlandırmalıdır. Aksi halde sözleşme ana hükümlerine aykırı davranış sergilemiş olur.

Birden Fazla Ajansla Çalışabilir miyim?

Yapacağınız sözleşme koşullarına bağlı olarak bu mümkün olabilir. Ancak yapılan sözleşmelerin genelinde oyuncuların tek bir ajansla çalışması şart koşulur. Bunun farklı nedenler vardır. Öncelikle, ajans, kendi ajandasında oyuncu için bir çalışma takvimi hazırlamak ister. Bu bakımdan; oyuncu, manken veya model, portföyde yer aldıkları süre zarfında her an çalışmaya hazır durumda olarak kabul edilir. Eğer kişi, bağlı bulunduğu ajansın bilgisi olmaksızın başka bir ajansla çalışır ve/veya iş alır ve takvimini doldurursa, sözleşme yaptığı ajansın çalışma sistematiği zarar görebilir.

İnsan emeği ile çalışan işletmelerin tamamında, zamanlama son derece önemlidir. Ayrıca cast gibi kritik bir iş sürecinde, kişinin temin edilmesi ve zamanlamanın yapılması oldukça zordur. Bu nedenle ajansların neredeyse tamamı, oyuncularının fiili olarak çalışmıyor olsalar dahi, hazır ve kendilerine tabi durumda olmasını ister.

Birden fazla ajansla çalışıp, yoğun bir iş trafiği oluşturmanız çok zor olduğundan, cast ajansı başvurusu yaparken, size yeterli iş hacmini sunabilecek, kaliteli ajansları seçmeniz faydalı olur. Bu sayede bekleme süreciniz azalır ve sürekli bir çalışma temposuna erişebilirsiniz.

Ajanslar Sürekli İş Sağlar mı?

Ajansların sürekli iş sağlamaları, niteliklerine bağlıdır. Yapımcıların ve organizasyon firmaların güvenle tercih ettiği ajansların düzenli iş sağlaması mümkündür. Zira bu kuruluşlara sürekli talep gelir ve hemen her çalışan için sürekli iş fırsatı oluşabilir. Ayrıca kimi ajansların iş trafiklerinin yoğunluğunun yanında, sağlayacakları işlerin niteliği de çok farklı olabilir. Büyük yapımlar ve medya kuruluşları ile birlikte, devasa işler yapan organizatörlerin çalıştığı ajansların sağlayacakları işler de çok farklı olacaktır. Bu nedenle, tercih edeceğiniz ajansın profilini incelemeniz; hem iş hacminizin yoğunluğu hem de kariyerinize sağlayacağı katkı bakımından faydalı olacaktır.

Ajans başvurusu yaparken neler giyilmesi gerektiği, sıkça sorulan sorular arasında yer alır. Bu sayfada, “Ajans başvurusu sırasında neler giyilmelidir?” sorusuna cevap alabilirsiniz.